SIA "ARTIS J.P."

ŪLIHA IELA 57,
LIEPĀJA, LV-3401
LATVIJA
+371 63 433 200
+371 63 48 5550
artisjp@artisjp.lv
  

SIA ARTIS JP ir graudaugu un citu lauksaimniecības kultūru audzēšanas un  nekustamo īpašumu iznomāšanas uzņēmums, izveidots 1998. gadā ar galveno biroju Liepājā. SIA ARTIS JP ir sekmīgi īstenojis valsts subsīdiju programmas projektus tehnikas iegādei.

 Uzņēmumam SIA ARTIS JP ir nokomplektēts tehnikas parks lauksaimnieciskajai ražošanai, ietverot traktorus, kombainus un agregātus.

SIA ARTIS JP pakāpeniski kāpina lauksaimnieciskās ražošanas apjomus, apsaimniekojot jaunas zemes platības, uzlabojot ražošanas tehnoloģijas un modernizē tehnikas parku.

Lauksaimniecības zemes atrodas:

  • Priekules novadā
  • Gramzdas pagastā
  • Kuldīgas novadā
  • Gudenieku pagastā
  • Ventspils novadā Ziru pagastā.

Katrā pagastā izveidota lauksaimniecības struktūrvienības.

 

Projektu pieredze SIA ARTIS JP ir veidojusies, sekmīgi īstenojot valsts subsīdiju programmas projektus tehnikas iegādei, kā arī ikdienā vadot uzņēmuma attīstību un darbību. 2008. gada aprīlī un maijā pēc Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attistības programmas 2007.-2013. gadam pasākuma 121 „Lauku saimniecību modernizācija” tika iegādāti 2 graudu piekabes un  2 riteņtraktori.

2009.  gadā SIA ARTIS JP iegādājās 4 riteņtraktorus un ekskavatoru – iekrāvēju, kā arī notika Minerālmēslu noliktavas būvniecība.

2010. gadā SIA ARTIS JP paplašināja graudu kalti, piebūvējot 2 silos tipa graudu glabātavas un caurplūdes kalti ar jaunu pieņemšanas bedri.

Līdz 2007. gadam SIA ARTIS JP audzēja cukurbietes un pārtraucot cukurbiešu ražošanu, paplašināja graudkopību. 

KONTAKTI:

adrese: Ūliha iela 57, Liepāja, LV3401,
tālrunis:
+371 63 433 200, fakss: +371 63 48 5550
e-pasts: artisjp@kernel.lv

FIRMAS REKVIZĪTI:

SIA "ARTIS J.P."
PVN reģ. nr. LV 40003402933,
banka: SEB banka, konts: UNLALV22
konts: LV53UNLA0012012467241


 

  

 
© 2024 SIA "ARTIS J.P." Izstrādāts: www.Websoft.lv